ПРЕЗЕМИ ИНФОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 
 
 
 
 

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ ЗА УСЛУГИ

 
 
Нудиме најразлични видови на услуги. Преземете го документот за да дознаете повеќе.
 
 
 
 

ФИЗИЧКИ ЛИЦА

 
 
 
 

ПРАВНИ ЛИЦА / ПРЕТПРИЕМАЧИ

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕЗЕМИ ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ ЗА CV

 
 
За да пратите online апликација за вработување потребно е да поднесете CV.
Преземете го документот за да дознаете што треба едно CV да содржи.
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕЗЕМИ ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ ЗА КОМПАНИСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

 
 
За да пратите online апликација за компаниски профил, потребно е да поднесете презентација за вашата компанија. Презементе го документот за да дознаете што треба една компаниска презентација да содржи.