УСЛУГИ – ФИЗИЧКИ ЛИЦА

 
 
 

НАШИТЕ УСЛУГИ

 

 
 
 
 
 
 

писмен превод

 
 
 
Нудиме писмен превод на било какви документи, писма, итн.
 
 
 
 
 
 
 
 

усмено преведување

 
 
 
Нудиме основно усмено преведување.
 
 
 
 
 
 
 
 

поддршка за аплицирање за работа

 
 
 
Нудиме поддршка за аплицирање за работа во земјава и во странство.
 
 
 
 
 
 
 
 

совет за финансиски долгови

 
 
 
Нудиме помош и совети во врска со финансиски долгови
 
 
 
 
 
 
 
 

изработка на формулари & апликации

 
 
 
Нудиме изработка домашни и странски формулари и апликации.
  • Апликации за странски пензии
  • За работа
  • Сите видови на домашни и странски документации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА СИТЕ ФИЗИЧКИ ЛИЦА

 
Нудиме професионални услуги со писмен и усмен превод, поддршка за аплицирање за работа во земјава и во странство, како и помош и совети во врска со финансиски долгови. Додатно нудиме изработка на домашни и странски формулари и апликации за: за странски пензии; работа; сите видови на домашни и странски документации.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕТАЛИ ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ

 

 
Преводи во писмена форма
 
Општ превод
 
Помош при изработка на онлајн профили за лица кои бараат работа во странство
 
Советивање за долгови
 
Помош и пополнување на национални, меѓународни формулари и документи, како и апликации
 
Изработка на важни документи