УСЛУГИ – ПРАВНИ ЛИЦА

 
 
 

НАШИТЕ УСЛУГИ

 

 
 
 
 
 
 

презентација за компании

 
 
 
Нудиме изработка на презентации за компании.
 
 
 
 
 
 
 
 

поддршка за соработка

 
 
 
Нудиме поддршка за соработка со домашни и странски компании.
 
 
 
 
 
 
 
 

маркетинг стратегии

 
 
 
Нудиме изработка на нови маркетинг стратегии.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

придружба и поддршка на состаноци

 
 
 
Нудиме професионална придружба и поддршка на состаноци со потенцијални соработници.
 
 
 
 
 
 
 
 

придружба на саеми

 
 
 
Нудиме професионална придружба и поддршка на саеми во земјава и странство.
 
 
 
 
 
 
 
 

совет за финансиски долгови

 
 
 
Нудиме помош и совети во врска со финансиски долгови.
 
 
 
 
 
 
 
 

консултации и совети за компании

 
 
 
Нудиме консултации и советување на компании за: извоз/увоз, маркетинг, финансиска состојба, итн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА СИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА

 
Го нудиме следните услуги за сите правни лица: Изработка на презентации за компании; Поддршка за соработка со домашни и странски компании; Изработка на нови маркетинг стратегии; Професионална придружба и поддршка на состаноци со потенцијални соработници; Професионална придружба и поддршка на саеми во земјава и странство; Помош и совети во врска со финансиски долгови; Консултации и советување на компании за: извоз/увоз, маркетинг, финансиска состојба.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕТАЛИ ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ

 

 
Подготовка на презентација на компанијата
 
Помош при пронаоѓање, грижа и соработка со национални и меѓународни потенцијални партнери за соработка
 
Изработка на нови пазарни стратегии
 
Професионална поддршка за време на бизнис состаноци
 
Професионална поддршка на саеми во земјата и во странство
 
Поддршка за пребарување и наоѓање соработка со странски претпријатија
 
Совети за долгови
 
Советување за претприемаштво
 
Изработка на бизнис план
 
Изработка на веб страници
 
Маркетинг материјали
 
Визит карти